Visie

Onze visie op het kind is dat elk kind uniek en begaafd is, gemaakt door de Schepper, met als doel Hem te eren en lief te hebben en om zijn of haar naaste lief te hebben.

Onze collectieve ambitie als team is het ontwikkelen van talenten en persoonlijkheid bij elke leerling. We willen ons als team inzetten om leerlingen te zien en te begeleiden in hun brede ontwikkeling. Een balans in kennisoverdracht en karaktervorming, in talent- en persoonlijkheidsontwikkeling vinden we belangrijk. We zijn van mening dat ze gevormd moeten en mogen worden als burger van twee rijken. Het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk der Nederlanden.