Bestuur

Wegwijzer is gekozen vanuit de ledenvergadering. De leden dragen in feite het besturen op aan de gekozen bestuurders. De verantwoordelijkheid van het bestuur is om namens de leden van de vereniging er voor te zorgen dat de school de gestelde doelen bereikt. In het kader van de scheiding tussen besturen en toezicht houden heeft het bestuur ervoor gekozen om een groot deel van haar bestuurlijke taak te mandateren aan de directeur, F.B. (Bas) Langerak.  Zijn taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een managementstatuut. Hij legt verantwoording af over het beleid en de resultaten aan het bevoegd gezag, dat fungeert als toezichthouder op het beleid. Het bestuur behoudt de verantwoordelijkheid over identiteit en het benoemingsbeleid en heeft daarvoor een benoemingscommissie aangesteld.

Voorzitter:  Dhr. F.M. Hamelink                  
Secretaris:  Dhr. L. Verboom
1e en 2e penningmeester: Dhr. A. den Besten
Overige leden: Dhr. M. Weststrate, Dhr. W. Hogendoorn, Dhr. H. Moerman, Dhr. C. Moree

In het jaarverslag vindt u informatie over het achterliggende jaar van de toezichthouders en het bestuur.

Ter ondersteuning van de extra ALV-vergadering D.V. 26 september 2023 vindt u hieronder de Whitepaper: Toekomstbestendig christelijk onderwijs in Berkenwoude en de huidige (oude) statuten.

Huidige (oude) statuten: statuten
Whitepaper: Toekomstigbestendig christelijk onderwijs in Berkenwoude: WhitepaperHeeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de secretaris van het bestuur,  Dhr.  L. Verboom, via onderstaand formulier.

 

Contact bestuur