Bestuur

Het (toezichthoudend) bestuur op de Wegwijzer is gekozen vanuit de ledenvergadering. De leden dragen in feite het besturen op aan de gekozen bestuurders. De verantwoordelijkheid van het bestuur is om namens de leden van de vereniging er voor te zorgen dat de school de gestelde doelen bereikt. In het kader van de scheiding tussen besturen en toezicht houden heeft het bestuur ervoor gekozen om te werken met het model met een (statutair) directeur-bestuurder, dhr. F.B. Langerak  en toezichthoudende bestuursleden.

De directeur-bestuurder legt verantwoording af over het beleid en de resultaten aan het toezichthoudend bestuur.  

Uitvoerend bestuur:
Bestuurder: dhr. F.B. Langerak

Toezichthouders:
Voorzitter:  Dhr. F.M. Hamelink                  
Secretaris:  Dhr. L. Verboom
1e en 2e penningmeester: Dhr. A. den Besten
Overige leden: Dhr. M. Weststrate, Dhr. W. Hogendoorn en Dhr. C. Moree

In het jaarverslag vindt u informatie over het achterliggende jaar van de toezichthouders en het bestuur.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de secretaris van het bestuur,  Dhr.  L. Verboom, via onderstaand formulier.

 

Contact bestuur