Vertrouwenspersonen

Wij willen een school zijn waar iedere leerling zich kan ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, acceptatie, erkenning en wederzijds respect.

Vanuit de methode 'Kinderen en hun sociale talenten' bieden wij lessen aan waarin we werken aan sociaal-emotionele doelen met daarin de hoofditems: zelfbeeld, omgaan met anderen, conflicthantering, weerbaarheid en seksuele opvoeding vanuit Bijbels perspectief.

Op school kunnen kinderen en/of ouders de vertrouwenspersonen aanspreken in geval van ongewenste intimiteiten, ontsporingen, pestgedrag, mishandeling e.d. Zij zullen, in vertrouwen, met het kind of u in gesprek gaan en indien nodig actie ondernemen.

Wij hebben intern de volgende vertrouwenspersonen: juf Biemond-Lam en meester Zijl. Onze externe vertrouwenspersoon is dhr. D. Vonk uit Berkenwoude.