Onderwijsassistenten

Op school werken vijf onderwijsassistenten, die het verschil maken in en buiten de klas, voor zowel individuele leerlingen als groepjes leerlingen.

Onderwijsassistenten hebben een uitvoerende taak in de leerlingenzorg. Dit kan zijn op sociaal- emotioneel en/of cognitief gebied.  Ze geven leerlingen pre-teaching of juist nazorg in de zin van extra ondersteuning en (verlengde) instructie. De onderwijsassistent werkt altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht.

Wij vinden op school de klas als groep heel belangrijk: de kinderen vormen een leergemeenschap. Elk kind heeft een eigen ontwikkeling binnen de groep en draagt mede bij aan de ontwikkeling van andere kinderen in de groep.  De onderwijsassistenten werken dan ook veel in de klassen zelf.  Wanneer de leerkracht na  de gegeven instructie, extra hulp geeft aan individuele leerlingen óf verdiepende instructie geeft aan sterke leerlingen, kan de onderwijsassistent  aan een groepje leerlingen in de klas verlengde instructie geven.
De leerkracht en onderwijsassistent werken zo nauw samen, gebruiken dezelfde didactiek en methodiek en er zijn meer ogen en handen in de klas om de leerlingen te volgen en te begeleiden.

Onderwijsassistenten assisteren ook met testen en toetsen afnemen, bij leerlingen met een specifieke zorgbehoefte. Hierbij kunnen we denken aan leerlingen, die slechtziend of slechthorend zijn of dyslexie hebben.
Onderwijsassistenten vervangen klassen in geval van afwezigheid van de leerkracht door bijvoorbeeld ziekte.