PCM (Process Communication Model)

De uitdaging voor een leerkracht ligt in het bereiken van iedere leerling in de groep. Zonder aansluiting of effectieve communicatie heb je geen of weinig resultaat!  

Als leerkracht wil je al je leerlingen in de groep bereiken en verstaan, zowel verbaal als non-verbaal.  Maar als leerkracht sluit je met je eigen manier van communiceren niet automatisch aan bij alle leerlingen in de groep.  Hoe kan je als expressieve leerkracht die stillere en bedachtzame leerling in jouw groep begrijpen? 
 
Het Process Communication Model geeft de leerkracht handvatten om bij zichzelf en bij zijn leerlingen te observeren of leerlingen zich veilig voelen of bedreigd en het geeft handvatten om écht contact te maken, plezier te hebben en optimale leerresultaten te bereiken. 

In het cursusjaar 2019-2020 zijn we begonnen aan een teamscholing rondom het model van PCM.  In de jaren daarna zijn we dit model ook gaan inzetten in de klassen om zo  bij te dragen aan een positieve groepsvorming en het bereiken van ieder kind.  Als leerkrachten willen we het volgende bereiken: 
  • Alle leerlingen bereiken met een effectieve manier van communiceren.  
  • Meer zicht krijgen op effectief gedrag en ook leren  negatief gedrag te duiden en om te zetten in positieve interacties.  
  • Meer instrumenten ontdekken hoe je al jouw leerlingen kunt motiveren en onderwijs kunt bieden dat aansluit bij de verschillende behoeften in de klas. 
Het Process Communication Model onderscheidt zes persoonlijkheidstypes, die we allemaal in ons hebben: de Harmoniser, Gestructureerd Denker, Doorzetter, Dromer, Promotor en Rebel.
De opbouw en intensiteit is voor iedereen verschillend.  Iedereen heeft alle zes de persoonlijkheidstypes maar twee of drie types zijn het meest bepalend.  
 
Het zou zomaar kunnen dat de groepsleerkracht van uw kind tegen u zegt: 

‘Uw dochter is een dromerig type.’ Een mooi compliment voor een leerling die goed kan luisteren, verbeelden en reflecteren. 

‘Uw zoon is een rebel in de klas!’ Dan weet u dat het over uw spontane, creatieve en energieke zoon gaat!