Interne begeleiders

De IB-er is binnen de school verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de breedste zin van het woord. Elke leerling heeft zijn of haar eigen ontwikkeling op verschillende gebieden, in een klas met andere leerlingen die ieder hun eigen ontwikkeling hebben. Elke leerling moet uitgedaagd worden op  het eigen niveau op een manier die motiveert en uitdaagt verder te ontwikkelen.  De IB-er helpt de groepsleerkrachten hun lesaanbod af te stemmen en te differentiëren.  Daarnaast monitort de IB-er de ontwikkelingen schoolbreed via het Leerling Volg Systeem.

Leerlingen met een specifieke zorg of hulpvraag vallen onder de verantwoordelijkheid van de IB-er. Die werkt samen met ouders en soms met externe partijen om de juiste vorm van onderwijs mogelijk te maken.  We kijken óf en hoe de leerling met een specifieke hulpvraag in de klas en school kan functioneren. Binnen Passend Onderwijs proberen wij zorgleerlingen binnen onze dorpsschool in hun eigen leefgemeenschap onderwijs te bieden. Voorwaarde hiervoor  is dat de leerkracht de benodigde zorg kan geven en de overige leerlingen in de klas niet belemmerd worden in hun functioneren en ontwikkeling. Een klas met een diversiteit aan leerlingen draagt bij aan een verdere ontwikkeling van waarden en normen, persoonlijkheids- en karaktervorming.

De IB-er is in de school ook verantwoordelijk voor de coaching en scholing van leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel.  De IB-er legt ook met regelmaat in die hoedanigheid klassenbezoeken af.