Jeugdhulp Gemeente

Als jeugdconsulent van de Gemeente Krimpenerwaard wil ik u graag informeren over de mogelijkheden voor het aanvragen van Jeugdhulp.

Er kunnen situaties ontstaan waarin u problemen ervaart met uw zoon/dochter of zij geven signalen dat het niet goed gaat en er hulp nodig is. In de complexe wereld van hulpverleningsland is het dan zoeken waar u terecht kan voor vragen/informatie/passende hulp. U kunt dan denken aan opvoedondersteuning, (psychische) begeleiding, dagbesteding, diagnostisch onderzoek, therapie, training etc. De jeugdhulp richt zich op kinderen en jongeren van 0-18 jaar.

Van maandag t/m vrijdag kunt u van 8.30-12.30 uur contact opnemen met het Loket Samenleving en Zorg,  tel. 140182 of een e-mail sturen naar teamjeugd@krimpenerwaard.nl
 
Als u belt met het Loket zal een consulent u te woord staan en kunt u uw zorgen bespreken. Na dit gesprek kan er, in overleg met u een aanmelding geregistreerd worden, waardoor er op een later moment contact wordt opgenomen door een jeugdconsulent.
 
De Jeugdconsulent zal een persoonlijke afspraak met u maken om uw hulpvraag geheel in kaart te brengen. Samen met de jeugdconsulent gaat u op zoek naar passende hulp. Soms is deze hulp vrij toegankelijk, voor andere hulp is er een maatwerkvoorziening/beschikking nodig. Dit laatste houdt in dat de jeugdconsulent u een brief stuurt met het besluit dat de gemeente de jeugdhulp vergoedt. De gemeente heeft een groot aantal zorgaanbieders gecontracteerd waarbij u zorg kunt afnemen. Deze zijn te vinden op www.zorgkeuzemiddenholland.nl

Ook zijn er mogelijkheden om een Persoons Gebonden Budget (PGB) aan te vragen als het gecontracteerde aanbod niet passend is.
 
Ik hoop dat bovenstaande informatie u meer wegwijs maakt in die situaties waarin het nodig is.
 
Vriendelijke groet,
Jeugdconsulenten van de Gemeente Krimpenerwaard

E. (Eldina) Duratovic
Consulent sociaal domein