Engels

 
Huidige situatie
De afgelopen jaren is er op school veel aan onderwijsontwikkeling op het gebied van Engels gedaan. De kinderen die nu in groep 5 zitten, hebben vanaf groep 1 Engels gehad, dit in tegenstelling tot de kinderen die bijvoorbeeld op dit moment in groep 7 en 8 zitten. Als leerkrachten merken we dat het niveau van Engels in de onder- en middenbouw aanzienlijk stijgt. De huidige situatie is dat het niveau in de bovenbouw erg uiteenloopt. Als leerkrachten proberen we hierop in te spelen door onderwijs te geven op verschillende niveaus.
 
Wat wordt er op school gedaan?
In groep 1 t/m 4 wordt er gebruik gemaakt van de methode My Name Is Tom. De kinderen leren hier vooral woorden door veel te praten en spelletjes te doen. Engels wordt spelenderwijs geleerd. In groep 5 t/m 8 maken we gebruik van het onlineprogramma Holmwoods Premium. Naast de instructie-lessen van de leerkracht krijgen de kinderen veel van de woorden aangeboden via dit programma. De lessen in de klas sluiten hierop aan. Voor de bovenbouw is het de bedoeling dat de kinderen in vijf weken één hoofdstuk afhebben. Dit betekent dat de leerlingen elke week 20% van de opdrachten van het hoofdstuk voldoende moeten maken.
 
Wat wordt er als huiswerk gedaan?
Het huiswerk voor Engels bestaat uit 2 delen:
  1. Woordjes en zinnen leren
In de groepen 5 t/m 8 worden er elke week enkele woorden en zinnen geleerd. De leerlingen leren deze woorden en zinnen van het Engels naar het Nederlands én van het Nederlands naar het Engels. Hierbij wordt ook gelet op de schrijfwijze. De woorden en zinnen worden aangeboden en gebruikt in de lessen. Het aantal woorden en zinnen per groep staat hieronder in een schema.
 
Groep 5 Ong. 10 woorden Ong. 2 zinnen
Groep 6 Ong. 12 woorden Ong. 2 zinnen
Groep 7 Ong. 15 woorden Ong. 3 zinnen
Groep 8 Ong. 15 woorden Ong. 3 zinnen
 
Elke week worden de woordjes en zinnen overhoord. Na drie weken is er een herhalingsweek waarin de leerlingen de woorden kunnen herhalen voor de repetitie na vier weken.
 
  1. Het behalen van 20% van Holmwoods Premium
Wanneer de leerlingen in de les nog niet de benodigde 20% van de opdrachten behaald hebben, is het de bedoeling dat ze thuis doorwerken totdat ze de 20% gehaald hebben. De inloggegevens zijn dezelfde als die de leerlingen op school gebruiken. Het streven is dat de groepen 5 en 6 thuis geen Holmwoods- huiswerk hoeven te maken.
 
Wat kunt u thuis doen om Engels te stimuleren?
Om een taal te leren, is het voor kinderen belangrijk dat ze veel in aanraking komen met de taal en dat ze er zelf actief mee bezig zijn. Dit kan op de volgende manieren:
  1. Engelse boekjes voorlezen of zelf lezen
  2. Eén of meerdere dagen in de week Engels praten tijdens het avondeten
  3. Engelse (kinder)liedjes luisteren
  4. Een Engelse kinderbijbel gebruiken bij het eten