Ouders

We hechten grote waarde aan goede en wederzijdse contacten met de ouders. Ouders dragen de eerste verantwoordelijkheid voor (de opvoeding van) hun kinderen. De school heeft daarbij een ondersteunende taak.
Voor het onderwijs draagt de school verantwoordelijkheid. Wel is daarbij de betrokkenheid en steun van ouders onmisbaar. De belangrijkste steun ligt in het gebed. Daarnaast worden ouders ingeschakeld bij diverse praktische zaken, als hulp bij lezen, bij het uitvoeren van (technische) klusjes, bij de jaarlijkse schoonmaak en bij excursies.
 
Op diverse manieren is er communicatie tussen ouders en school. Hierover vindt u informatie in hoofdstuk 8 van de schoolgids. Deze kunt u vinden onder het kopje 'school'.

Heeft u vragen, zorgen of complimenten? U kunt ons bereiken via het ouderportaal of via de mail. Mailadressen van de leerkrachten vindt u onder 'Personeel'. Leerkrachten zijn namelijk voor ouders het eerste aanspreekpunt. Daarnaast is het ouderportaal een belangrijk hulpmiddel in de communicatie tussen ouders en school.