Bestuur

Het bestuur van De Wegwijzer is gekozen vanuit de ledenvergadering. De leden dragen in feite het besturen op aan de gekozen bestuurders. De verantwoordelijkheid van het bestuur is om namens de leden van de vereniging er voor te zorgen dat de school de gestelde doelen bereikt. In het kader van de scheiding tussen besturen en toezicht houden heeft het bestuur ervoor gekozen om een groot deel van haar bestuurlijke taak te mandateren aan de directeur, mevr. M. van den Berg-Molenaar. Haar taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een managementstatuut. Zij legt verantwoording af over het beleid en de resultaten aan het bevoegd gezag, dat fungeert als toezichthouder op het beleid. Het bestuur behoudt de verantwoordelijkheid over identiteit en het benoemingsbeleid en heeft daarvoor een benoemingscommissie aangesteld.

Voorzitter:  Dhr. W. van Blitterswijk                                      
Secretaris:  Dhr. L. Verboom
1e en 2e penningmeester: Dhr. H.J. Bos en Dhr. A. den Besten
Overige leden: Dhr. M. Hamelink, Dhr. H. Baan, Dhr. W. Hogendoorn, Dhr. C. Moree en Dhr. J.B.M. van Bemmel

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de secretaris van het bestuur,  Dhr.  L. Verboom, via het volgende e-mailadres: bestuur@cbsberkenwoude.nl.

Hieronder vindt u de link naar het jaarverslag, waarin o.a. het verslag van de toezichthouders en het bestuurlijk jaarverslag over het achterliggende jaar zijn opgenomen.

Dashboard jaarverslag 2019 Berkenwoude.pdf