School

Welkom op de website van CBS De Wegwijzer

De Wegwijzer is een christelijke basisschool op gereformeerde grondslag. Dat betekent dat de Bijbel, het Woord van God, voor ons leidend is in onze visie, in ons handelen, ons onderwijs en in ons omgaan met elkaar. Ons motto is dan ook: 'Woord houden!'. We willen ons houden aan het onfeilbare Woord van God, waarbij we ook grote waarde hechten aan de belijdenisgeschriften van de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. We willen ook betrouwbaar zijn en ons woord houden richting de ander. Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Zie voor meer informatie hierover de schoolgids.
 
Onze visie op het kind is dat elk kind uniek en begaafd is, gemaakt door de Schepper, met als doel Hem te eren en lief te hebben en om zijn of haar naaste lief te hebben.

Onze collectieve ambitie als team is het ontwikkelen van talenten en persoonlijkheid bij elke leerling.
We willen ons als team inzetten om leerlingen te zien en te begeleiden in hun brede ontwikkeling. Een balans in kennisoverdracht en karaktervorming, in talent- en persoonlijkheidsontwikkeling vinden we belangrijk. We zijn van mening dat ze gevormd moeten en mogen worden als burger van twee rijken. Het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk der Nederlanden.

Bent u als bezoeker van onze website geïnteresseerd in onze school of overweegt u om uw kinderen aan te melden?
Neem dan gerust contact op met de directeur-bestuurder, mevr. M. (Thea) van den Berg - Molenaar, voor een vrijblijvend gesprek. Dit kan via de mail (directie@cbsberkenwoude.nl) of via de telefoon (0182 - 36 25 89).

Met deze website willen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen op onze school in Berkenwoude. U vindt hier allerlei informatie over onze school, zoals de schoolgids, nieuwsbrieven en roosters.
Als ouder kunt u via het Ouderportaal inloggen en van alles lezen over de klas van uw kind. Hier vindt u nieuwsberichten van de leerkracht, eigen werk van leerlingen en foto's. Zo krijgt u een indruk van de activiteiten in de klassen.

Uw betrokkenheid door middel van vragen en/of opmerkingen stellen we erg op prijs.

We hopen u, door deze website, een goede indruk te geven van onze school.

Veel kijk- en leesplezier!