Veel gestelde vragen en tips

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik het beste een dag thuisonderwijs inplannen?

 • Spreek met uw kinderen af op welk moment van de dag je het huiswerk gaat maken. Zorg dat deze planning iedere dag hetzelfde is, zodat kinderen structuur houden.
 • Wij adviseren om elke dag het maakwerk van 9 tot 12 uur te  maken, want dan zal de concentratie het beste zijn. Eventuele praktische activiteiten kunnen ook 's middags gedaan worden.
 • Zorg dat er per kind een duidelijke dagplanning zichtbaar is zodat de kinderen dat als houvast hebben.
 • Er is ook een Voorbeeld dagplanning beschikbaar die u kunt invullen/aanpassen voor uw kind.

Moet ik de kinderen instructie geven? Zo ja, hoe?

 • Het is verstandig dat de kinderen eerst instructie krijgen op de lesstof, zodat ze daarna zelfstandig kunnen werken en weten wat het doel van de les is.
 • Bekijk van tevoren de les en neem de eventuele instructie door in het weekprogramma.

Als er vragen zijn over de lesstof, wie kan ik bereiken, hoe en wanneer?

 • In principe is de leerkracht (per mail) het eerste aanspreekpunt.

Moet ik het werk van mijn kinderen nakijken?

 • Als school verwachten wij dat  het gemaakte werk van uw kind wordt nagekeken. Hierdoor kunt u controleren of de lesstof is begrepen en het werk serieus gemaakt is. De nakijkbladen worden zo mogelijk op het ouderportaal geplaatst. U ontvangt hierover meer informatie via de groepsleerkracht.

Wat moet ik doen als mijn kind veel fouten heeft gemaakt in zijn/haar werk?

 • Als er veel slordigheidsfoutjes gemaakt zijn kunt u ervoor kiezen het werk over te laten doen op een apart blaadje.
 • Wanneer er foutjes zijn gemaakt omdat uw kind het niet begrijpt is het handig om extra uitleg te geven op dat onderwerp. (voor uitleg materialen zie Tips en de instructie van de leerkracht)

Op welke plek kan mijn kind het beste werken?

 • Zorg voor een rustige, overzichtelijke en vaste werkplek.
 • U kunt dit eventueel ook met uw kind overleggen.

Gaat mijn kind achterlopen op de lesstof?

 • Met het aanbod van het thuisonderwijs proberen wij een zo passend mogelijk aanbod te creëren. Hiermee hopen we mogelijke achterstanden te beperken.

Tips

Algemeen:

 1. Maak het leren leuk met elkaar!
 2. Zorg voor afwisseling in het dagprogramma.
 3. Zorg elke dag voor een verrassend element in de planning:
  1. Ga iets bakken
  2. Maak iets voor eenzame ouderen.
  3. Ga de natuur in en maak een stevige wandeling.
  4. Ga een rondje fietsen
 4. Schakel eventuele oudere kinderen in om jongere kinderen bepaalde dingen uit te leggen.
 5. Beloon hard werken met een beloning
 6. Zorg dat de leerlingen voldoende bewegen. Dit stimuleert de concentratie.

Websites:

Algemene tips thuisonderwijs:

Op onderstaande website vindt u algemene tips met betrekking tot thuis onderwijs:
https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php
https://www.mamaliefde.nl/blog/thuisonderwijs-tips-ouders-helpen/
https://travellingtheyoungones.nl/coronavirus-onderwijs-thuis-hoe-bereid-je-je-voor/
https://klasvanjuflinda.nl/leren/klasmanagement-leren/44531/thuis-spelenderwijs-leren-in-verband-met-corona/


Godsdienstonderwijs:

Op onderstaande websites kunt u informatie en materialen vinden om het godsdienstonderwijs vorm te geven.
www.bijbelsopvoeden.nl
https://www.hhkstaphorst.nl/kerkelijk-leven/meeluisteren    Op deze website wordt om 9.00 uur een Bijbelverhaal voorgelezen en om 13.15 uur een waargebeurd verhaal. Dit wordt gedaan vanaf woensdag 18 maart tot en met maandag 6 april.
http://abcvanhetgeloof.nl/kinderen
 

Uitleg:

Op deze Vlaamse website staan veel uitleg filmpjes van veel verschillende vakken. Het eerste leerjaar komt overeen met groep 3 in ons klassensysteem en het zesde leerjaar met groep 8.
https://www.xnapda.be/educatieve-filmpjes
 

Oefenmaterialen:

Op deze websites zijn oefeningen en oefenmaterialen te downloaden die u kunt inzetten.
www.junioreinstein.nl
https://www.delubas.nl/voor-thuis/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Delubas+nieuwsbrief+-+gratis+oefenmateriaal+voor+thuis&utm_medium=email