Corona

U vindt hieronder alle recente informatie over het Corona virus en het onderwijs op CBS De Wegwijzer.
Verdere informatie kunt u vinden via School > Corona

Update  13 januari 2021

Persconferentie
Dinsdagavond tijdens de persconferentie is bekendgemaakt dat de lock down na 18 januari verlengd zal worden tot 9 februari. Voor het basisonderwijs wordt waarschijnlijk een uitzondering gemaakt. Dit wordt definitief bevestigd als de resultaten van het onderzoek naar verspreiding van de gemuteerde variant(en) is afgerond en de risico's van besmetting van deze virusvariant door kinderen bekend zijn. Wij hopen dat we op 25 januari onze deuren weer mogen openen voor alle leerlingen en houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Voor de zekerheid geven we vrijdag  een planning en materialen mee voor een periode van twee weken. Als we daadwerkelijk opengaan op 25 januari, kunnen leerlingen een deel van het werk alsnog bij de eigen leerkracht maken.  

Ophaalmoment
Aanstaande vrijdag, 15 januari, is er opnieuw een moment gepland, waarop er materialen op school kunnen worden opgehaald. Het oudste kind van het gezin kan de materialen ophalen in het eigen klaslokaal tussen 13.00 - 14.00 uur.  Op deze manier ziet en spreekt de leerkracht van het (oudste) kind gelijk even de leerling.   Leerlingen die vrijdag op school zijn in de Onderwijs-zorg groep krijgen hun spullen aan het eind van de ochtend mee.
 
HERHAALDE INFORMATIE:

Noodopvang
We bieden noodopvang aan kinderen waarvan de ouders een vitaal beroep hebben. Als het niet lukt om zelf opvang te regelen, dan kunt u een aanvraag voor opvang op school indienen. We ontvangen uw verzoek graag zo tijdig mogelijk, maar maximaal 24 uur van tevoren via de mail: directie@cbsberkenwoude.nl. De opvang is er tijdens de reguliere schooltijden.

Weekpsalm
Als team hebben we weer weekpsalmen geselecteerd, die thuis besproken en gezongen kunnen worden. Dit is dus één psalm voor alle leerlingen. Na de lockdown zal het reguliere psalmrooster worden hervat.
Week: ma. 4 - vr. 8 jan. Lofzang van Simeon vers 1
Week: ma. 11 - vr. 15 jan. Psalm 136 vers 4
Week: ma. 18 - vr. 22 jan. Psalm 121 vers 4
Week: ma. 25 - vr. 29 jan. Psalm 100 vers 2

Contactpersonen

Voor de duidelijkheid herhalen we de contactgegevens van mensen die aanspreekpunt zijn voor een specifiek onderwerp. Daarbij kunt u voor alle actuele informatie en hulpmiddelen de website raadplegen.
www.cbsberkenwoude.nl -> school -> Corona-virus.
De eigen leerkracht van uw kind is als eerste het aanspreekpunt voor u als ouders.  U kunt ons bereiken per mail of via het Ouderportaal. Wanneer nodig of wenselijk zullen we telefonisch contact met u opnemen.
De taken zijn als volgt verdeeld: 
Kinderopvang/crisissituaties:  
Thea van den Berg directie@cbsberkenwoude.nl 

Digitaal afstandsonderwijs/ ICT:  
Jaco Zijl j.zijl@cbsberkenwoude.nl  
Jan Maarten Heldoorn j.heldoorn@cbsberkenwoude.nl  
 
Leerlingenzorg: 
Bas Langerak    b.langerak@cbsberkenwoude.nl  

Met vriendelijke groet, ook namens het team,

B. Langerak                   M. van den Berg-Molenaar
adjunct-directeur          directeur-bestuurder

Voor alle data geldt: D.V.

-------------------------------------------------------
Update:  14 december 2020

Slecht nieuws 

Met schrik hebben we kennis genomen van het bericht, dat het kabinet het voornemen heeft om over te gaan tot een nieuwe lockdown. Uiteraard wezen de oplopende besmettingsaantallen al in de richting van nieuwe maatregelen, maar we hadden gehoopt en verwacht dat dit het basisonderwijs niet zou treffen. Nu lijkt het erop dat alle scholen vanaf woensdag 16 december tot en met dinsdag 19 januari 2021 gesloten worden.  

In afwachting van de persconferentie van vanavond hebben we als schoolleiding nagedacht over mogelijke maatregelen.  

Het kerstfeest, dat aanstaande vrijdag op de agenda stond, willen we morgen vieren.  

De leerlingen krijgen morgenmiddag lesmaterialen mee naar huis (en voor de bovenbouwleerlingen een laptop). Wilt u uw kinderen hiervoor morgen een stevige tas meegeven?  

Na de kerstvakantie pakken we de draad van het afstandsonderwijs weer op.   

 

Hoe zijn we bereikbaar voor u als ouders? 

De eigen leerkracht van uw kind is als eerste het aanspreekpunt voor u als. ouders 

U kunt ons bereiken per mail of het Ouderportaal. Wanneer nodig of wenselijk zullen we u terugbellen. 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

Kinderopvang / crisissituaties:  

Digitaal afstandsonderwijs:  

Leerlingenzorg: 

Team: 

 • Bas Langerak zal het team aansturen en eerste aanspreekpunt voor de teamleden zijn. 

Thuisonderwijs 

De dagen tot de kerstvakantie werken de leerlingen zelfstandig thuis aan de huiswerkpakketten, die ze dinsdag 15 december hebben meegekregen. Hiervoor krijgen ze dinsdag op school instructie van de leerkracht. 

Vrijdag 18 december is er een moment waarop één persoon per gezin schoolmaterialen op kan halen die in deze schoolweek nog ontwikkeld zijn voor de periode na de kerstvakantie. Dit kan aan de kleuterkant worden opgehaald. Leerlingenwerk ligt, geordend per gezin, op tafels in het speellokaal klaar.   

We hebben drie tijdsvakken gecreëerd en op alfabetische volgorde (achternaam) een indeling gemaakt.  

  09.30 - 10.00 uur          A - H  

  10.00 - 10.30 uur          I - R  

  10.30 - 11.00 uur          S - Z 

(Neem hiervoor een grote tas mee!)  

Na de kerstvakantie pakken we de werkwijze van digitaal afstandsonderwijs weer op via Teams.  

Dit houdt in voor: 

Groep 1-2 

Leerlingen krijgen een pakket met activiteiten die ondersteund zullen worden met dagelijkse instructie-video's van de eigen leerkracht.  

Groep 3-5 

Leerlingen krijgen een pakket met leermaterialen, die dagelijks ondersteund worden met twee instructievideo's. 

Groep 6-8 

Leerlingen krijgen een pakket met leermaterialen, die dagelijks ondersteund worden met twee instructievideo's. Daarnaast is er dagelijks een klassengesprek via Teams om 9.30 uur.  

Als de uitzendingen met Bijbelvertellingen van 'De Driestar' niet worden hervat, zullen we dat als schoolorganisatie zelf verzorgen. 

Nu we voor een tweede periode met thuisonderwijs aan de slag gaan, is het belangrijk het volgende te benadrukken:  Zoek voor uw kind(eren) en u zelf een werkbare modus. Een modus waarbij welbevinden en veiligheid leidend is.  

Noodopvang 

Nu het digitale onderwijs voor ons als team niet meer nieuw is en de lockdown voor een overzichtelijke termijn lijkt te gelden, zien we mogelijkheden om eventueel op school noodopvang te bieden onder schooltijd.  Dit geldt in principe voor leerlingen met ouders in vitale beroepen.  We wachten nadere berichtgeving af en houden u op de hoogte.  

Samenvattend 

 • Di. 15 dec. kerstfeest in de klassen 

 • Di. 15 dec. materialen mee naar huis 

 • Woe. 16 dec. groep 3-8 zelfstandig werken thuis 

 • Do. 17 dec. groep 1-8 zelfstandig werken thuis 

 • Vr. 18 dec. materialen ophalen op school 

 • Vr. 18 dec. start kerstvakantie t/m vr. 1 jan.  

 • Ma. 4 jan. t/m di. 19 jan. 2021 digitaal afstandsonderwijs 

--------------------------------------------------------------- 

Update:  29 september 2020 

Beste ouders, 

We stellen u hierbij op de hoogte van het feit dat een ouder van één van onze leerlingen besmet is met het coronavirus. De leerling is niet meer op school geweest nadat de ouder klachten kreeg en zal de komende tijd thuis zelfstandig werken aan het taken die vanuit school zijn gegeven.  

Na de persconferentie van gisterenavond, waarin het toenemende aantal besmettingen - ook in onze regio - is benoemd, vragen we u extra alert te zijn en uw kinderen bij klachten thuis te houden. Ook als een huisgenoot klachten (loopneus, verkouden, keelpijn) heeft in combinatie met koorts, blijven alle huisgenoten thuis. Daarnaast hebben we besloten ouders zoveel mogelijk buiten het schoolgebouw te houden. Dit houdt in dat vanaf woensdag 30 september 2020: 

 • het lezen met de leesmoeders stopt.  

 • per (zorg) gesprek gekeken zal worden of het noodzakelijk is fysiek bij elkaar te komen of dat het mogelijk is via Teams te overleggen. 

 • geen neven-gebruikers (op schooldagen) meer in de school zullen zijn, die niet noodzakelijk zijn voor onderwijs en/of zorg aan leerlingen. 

Bovenstaande afspraken gelden tot en met de herfstvakantie. 

We hebben u al eerder een beslisboom gestuurd die helpt om de vraag:  "Mijn kind heeft gezondheidsklachten, kan hij/zij naar school?" te beantwoorden. Deze variant is momenteel al meerdere keren aan de orde geweest. 

We hebben nog twee varianten bijgevoegd, wat maakt dat we drie varianten hebben: 
1. De leerkracht van mijn kind is afwezig i.v.m. Corona. 
2. Mijn kind zit individueel thuis i.v.m. klachten of quarantaine.  
3. Mijn kind heeft gezondheidsklachten, kan hij/zij naar school? 

Bij de eerste variant komt de "thuiswerk-modus" weer om de hoek kijken. De leerkracht zit thuis omdat hij/zij zelf óf een huisgenoot positief is getest. In dit scenario zit de klas dus ook thuis. Thuiswerken, dagtaken, Teams en instructiefilmpjes komen dan weer terug.  

In het tweede scenario is de klas nog gewoon op school. Het kind zit individueel thuis (we verwachten dat dit zelden meer dan twee à drie kinderen per klas zal zijn) en werkt voornamelijk zelfstandig, aan de hand van een weekplanning en met behulp van de schoolmaterialen.  De leerkracht neemt contact op met thuis en bespreekt hoe het huiswerkpakket thuis komt. De leerkracht heeft minimaal één keer per week contact met de leerling en bespreekt met de ouders of er eventueel meer contactmomenten gewenst zijn. Dit zal mimimaal zijn, omdat we ons vooral focussen op het fysieke onderwijs in de klas. Daarnaast weegt mee hoeveel leerlingen thuis werken en de beschikbaarheid van de leerkracht.  

De derde (al bekende) beslisboom is toegevoegd omdat we ons nog steeds wel eens afvragen: "is mijn kind te ziek om naar school te gaan of niet?"  

Mocht één van deze scenario's zich voordoen, dan is het zaak om goed voorbereid te zijn. Wij hebben dat in de afgelopen week zoveel mogelijk gedaan door materialen (digitaal) klaar te maken en de leeromgevingen alvast online "op scherp" te zetten. U kunt zich ook voorbereiden door - zeker in de groepen 6 t/m 8 - alvast te checken of uw thuiskoppeling van Basispoort nog werkt.  
 
We zullen zolang mogelijk proberen de leerkracht bij afwezigheid te vervangen en kinderen op de dagen dat de duo-leerkracht aanwezig is, natuurlijk wel naar school laten komen. De ervaring leert dat in de eerste vier schoolweken ook al vier leerkrachten zijn getest.  Onderwijs op school is altijd beter dan op afstand. Toch vermoeden we dat er een periode aankomt waarin bovenstaande scenario's niet ondenkbaar zijn.    
 
We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben en wensen iedereen sterkte en wijsheid in zijn eigen omstandigheden. Bij vragen, schroom niet en neem contact op met ondergetekenden. 

Met vriendelijke groet, 

namens het team 

Thea van den Berg
directeur/bestuurder  

Bas Langerak
adjunct-directeur  

Bijlagen:   School -> Corona -> Beslisbomen