Ouderenquête

In het schooljaar 2016-2017 hebben wij als school een oudertevredenheidspeiling afgenomen bij het personeel, de ouders en leerlingen uit de bovenbouw. Hieronder vindt u een link naar de samenvatting van deze peiling.

Samenvatting Oudertevredenheidspeiling.pdf