Kernwaarden

Liefde en discipline

Liefde en discipline zien we niet als tegenstelling, maar juist als waardevolle aanvulling op elkaar in een goede balans. Uit liefde tot God als basis vloeit liefde tot de ander voort. Liefde is meer dan alleen maar vriendelijkheid. Het is ook grenzen stellen, om zo te kunnen zorgen voor een veilige ruimte om te leven en te ontwikkelen. Uit liefde geeft God Zijn geboden ter begrenzing van onze vrijheid, ´opdat het u wel ga´. Zo willen we leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden en vragen we ook gehoorzaamheid en respect van elkaar in de schoolgemeenschap. Liefde en discipline in de juiste samenhang zorgen voor een veilige leer- en leefomgeving. 
 

Verantwoordelijkheid en eigenaarschap

We vinden het belangrijk dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar handelen en gedrag en zich inzet voor de ontwikkeling van de gemeenschap, de groep en zichzelf. Hierin willen we leren om niet de individuele ontplooiing bovenaan te plaatsen, maar ook in dienstbaarheid aan God het goede voor elkaar te zoeken. ´En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun zo ook.´ Daarnaast zoeken we naar een evenwichtige ontwikkeling van cognitie en persoon, waarbij mensen - zowel leerkrachten als leerlingen - eigenaar zijn van hun eigen leerproces en ontwikkeling.
 

Openheid en eerlijkheid

Van mensen buiten de school horen we regelmatig dat de openheid in onze school opvallend is. We vinden het belangrijk dat ieder, van jong tot oud, leerkracht en ouder, stagiair en adviseur, zich welkom voelt op ´De Wegwijzer´. Ook willen we eerlijk zijn in onze fouten en successen: eerlijke feedback is nodig om te ontwikkelen en van fouten leer je vaak het meeste. Dat willen we ook als kern waarde meegeven aan leerlingen. Eerlijkheid is nodig om aan te geven wat we wel en (nog) niet kunnen. Er zijn grenzen aan de zorg die we kunnen bieden, naast de vele mogelijkheden en kansen die er zijn. Openheid en eerlijkheid heeft ook te maken met duidelijke communicatie, zowel intern als extern. Zowel in het team, naar leerlingen als naar ouders.