Groep 6-8

Weekprogramma's

Weekprogramma groep 6
Weekprogramma groep 6 verlengde instructiegroep spelling
Weekprogramma groep 6 verlengde instructiegroep rekenen
Weekprogramma groep 7
Weekprogramma groep 7 verlengde instructiegroep rekenen en spelling
Weekprogramma groep 8
Weekprogramma groep 8 verlengde instructiegroep spelling
 

Klaaractiviteiten 6-8:

Site Activiteit
Ambrasoft (via basispoort) De kinderen kunnen hier oefenen met rekenen, spelling e.d.
https://www.bijbelsopvoeden.nl/ Materialen en ideeën die te gebruiken zijn bij Bijbelonderwijs
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/ Leuke lessen over de natuur en het klimaat
www.proefjes.nl
https://brightideas.generationdiscover.nl/proefjes-jong010/
Websites waar je allerlei verschillende proefjes kunt vinden.
www.duolingo.nl Een site waarop je een nieuwe vreemde taal kunt leren.
Schooltv.nl Allerlei educatieve filmpjes
  Een kaart knutselen voor iemand die in deze tijd eenzaam is.
  Iets koken of bakken (en eventueel brengen naar een eenzame oudere)
https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/insectenhotel-maak-eenvoudig-zelf-stappenplan Een insectenhotel of een nestkastje maken.
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten Natuuropdrachten voor groep 1 t/m 8
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente Live meekijken met vogels in de broedperiode


Bericht laptops 18-03-2020

Beste ouders van groep 6, 7 en 8,
 
In de midden- en bovenbouw-groepen wordt hard gewerkt aan onderwijs op afstand, veelal via de computer. In dit kader willen wij onderzoeken of er vormen van digitale instructie mogelijk zijn waardoor de leerkrachten toch instructie kunnen geven aan de leerlingen. Met de groepen 7 en 8 willen we in de komende weken testen of er vormen van digitale instructie mogelijk is. Vandaar dat alle leerlingen van groep 7 en 8 hun laptop mee naar huis krijgen.
Hieromtrent vragen wij uw bijzondere aandacht voor het volgende. Het is op dit moment teveel werk om voor iedere laptop een gebruikersovereenkomst af te sluiten. Wij geven de laptops daarom mee in het vertrouwen dat u:
  • toeziet op een verantwoord gebruik, kinderen geen omstreden websites bezoeken, maar alleen de omgeving voor schoolwerk;
  • voorzichtig met de laptops omgaat, schade of kwijt raken wordt in rekening gebracht.  
Voor de leerlingen van groep 6 is er nog steeds de mogelijkheid om een schoollaptop te gebruiken als u thuis niet voldoende applicaties (computer, laptop etc.) ter beschikking hebt. U kunt daarvoor een mail sturen naar e.schot@cbsberkenwoude.nl, dan zullen wij zorgen dat er vanochtend een laptop klaar ligt bij het schoolwerk.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jaco Zijl en Jan Maarten Heldoorn
 

Instructie Blits thuisonderwijs

Onderstaande link bevat een instructie voor het thuis maken van Blits.
Blits thuiswerkprogramma