Schoolmelk

Op school bieden wij de mogelijkheid tot schoolmelk aan. Hieronder vindt u meer informatie over het product en de aanmelding.

Wat is Schoolmelk?
Een groot deel van de dag brengen de kinderen op school door. Leren en spelen kost veel energie. Schoolmelk zorgt elke dag voor een vertrouwde onderbreking met lekkere gekoelde melk. U sluit een abonnement af bij Schoolmelk en wij zorgen hierna voor levering. Want Schoolmelk is:
  • Verse, gekoelde melk
  • Vanaf slechts € 1,40 per week
  • Halfvolle melk 100% weidemelk
Prijs
Halfvolle melk van Schoolmelk zit in een kartonnen pakje en bevat 200 ml. melk. De prijs per pakje bedraagt € 0,28.  Op basis van 5 dagen per week en 40 weken per jaar zijn de kosten voor: halfvolle melk € 56,- per jaar per kind.

Aanmelden
Minimaal 3 weken van te voren. U kunt zelf bepalen wanneer het start. Ouders melden zelf hun kinderen aan, via de website: www.iedereenfitopschool.nl

Na vakanties
Het is niet mogelijk om de maandag na een vakantie alle basisscholen van verse producten te voorzien. Om deze periode zo kort mogelijk te houden streeft Campina ernaar om de melk binnen 2 werkdagen na de vakantie te leveren. Als school zullen we (kosteloos) zorgen voor gekoelde melk de eerste dagen na de vakantie als Campina nog niet geleverd heeft.Meer informatie:
www.iedereenfitopschool.nl